• Tiếng Việt
  • English
VẬN TẢI BIỂN

VẬN TẢI BIỂN

Golden Ship là một công ty giao nhận vận tải đường biển. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ vận tải đường biển như một đơn vị vận chuyển trực tiếp với tư cách là người giao nhận cho bất kỳ hoặc tất cả các loại hàng hóa đóng ghép (LCL), hàng nguyên container (FCL), hàng quá khổ và hàng nguy hiểm, các loại hàng tự vận hành lên xuống tàu (Ro/Ro), hàng tàu rời, hàng nặng, hàng quá khổ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ và nguồn lực vận tải đường biến trên toàn thế giới.