• Tiếng Việt
  • English
VẬN TẢI NỘI ĐỊA

VẬN TẢI NỘI ĐỊA

Golden Ship chuyên cung cấp các dịch vụ hậu cần và vận tải đường bộ cho hàng siêu nặng trên toàn lãnh thổ Việt Nam, bao gồm dịch vụ vận chuyển bằng xe đường bộ và sà lan đường sông.

Đội ngũ hậu cần của chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà vận chuyển chất lượng cao, đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và trách nhiệm. Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi nhận được dịch vụ vận tải và quản lý rủi ro ở mức cao nhất