• Tiếng Việt
  • English
Tuyển nhân viên hiện trường logistics

Tuyển nhân viên hiện trường logistics

adminquantri
13/05/2021
Tuyển dụng nhân sự vị trí nhân viên hiện trường Logistics
1. Không cần kinh nghiệm
2. Thực hiện các công việc liên quan đến tờ khai, C/O, KDVT,..
3. Làm việc tại Hồ Chí Minh
4. Liên hệ số 0971.666.861/ Email : tuyendung@goldenshipvietnam.com